Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Dowiedz się więcej o plikach cookies tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności i Regulamin

Szanujemy prywatność naszych Klientów, osób zainteresowanych naszymi usługami oraz użytkowników naszej strony.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem opisującym kwestie związane z korzystaniem ze strony www.welcomeschool.pl

1. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Strona www.welcomeschool.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

2. Linki do innych stron internetowych

Strona www.welcomeschool.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z ich polityką prywatności.

3. Dane osobowe

Administratorem danych jest Tomasz Szymański Welcome Kursy Językowe Tomasz Szymański z siedzibą w Gdańsku, 80-130, przy ul. Ujeścisko 5a/4 (dalej: WELCOME)

a) Jakie dane o użytkowniku zbieramy i co z nimi robimy?

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą systemu testów poziomujących, formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do identyfikacji nadawcy i przeprowadzenia testu poziomującego lub wymiany korespondencji elektronicznej. Te dane osobowe są przetwarzane przez WELCOME na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia testu poziomującego lub odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.

Jeżeli wyrazisz również oddzielną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do marketingu produktów i usług własnych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tzn. będziemy przekazywać Ci informacje o naszych nowych kursach, warsztatach i szkoleniach.

Twoje dane osobowe mogą być powierzone przez WELCOME podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz WELCOME w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi (SaaS); Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez WELCOME przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa albo do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie.

b) W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Przysługuje Ci prawo dostęp do treści Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia. Jeśli chcesz to zrobić prześlij na adres biuro@welcomeschool.pl informację w jakim zakresie należy zmodyfikować albo usunąć te dane.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy.

*4. Regulamin *

Regulamin strony www.welcomeschool.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://welcomeschool.pl

Wysłanie wiadomości lub zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub skorzystanie z systemu testów poziomujących nie powoduje powstania stosunku zobowiązaniowego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej przez WELCOME na rzecz Użytkownika. Świadczenie usług szkoleniowych lprzez WELCOME odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej z klientem.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

a) Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Regulamin – Regulamin strony www.welcomeschool.pl

Administrator – WELCOME

Usługi – zgodnie z definicją wskazaną w lit.b) poniżej

Użytkownik – osoba, która wyraziła wolę skorzystania z Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka („checkbox’a) w systemie testów poziomujących;

System testów poziomujących – zestaw testów służących do określenia poziomu językowego Użytkownika, dostępny na stronie www.welcomeschool.pl, podstrona Testy poziomujące.

b) Zakres usług usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem strony www.welcomeschool.pl polegają na:

- umożliwieniu bezpłatnego dostępu do systemu testów poziomujących funkcjonującego na stronie www.welcomeschool.pl,

- otrzymywaniu od Administratora informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o usługach Administratora;
dalej „Usługi”

Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w systemie testów poziomujących dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

c) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

By moc korzystać z Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

d) Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi systemu testów poziomujących wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

- możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

- obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;

- obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;

- możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

- możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).

- sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

- możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

e) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu w systemie testów poziomujących i zaakceptowały Regulamin. Formularz systemu testów poziomujących wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

- z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

- z inicjatywy Użytkownika poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia strony www.welcomeschool.pl, bez podania przyczyn.

5. Zmiany Polityki prywatności i Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji i aktualizacji powyższego dokumentu poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i Regulaminu na tej podstronie.